Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2024 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.AKTUALITY

        

Vyhlášení, podmínky a přihlášku do celostátního kola Antifetfest 2024 naleznete zde

 

 

Už se nám blíží celorepublikové kolo Antifetfestu 2023, podrobný program naleznete zde
Na všechny soutěžící se těšíme v říjnu v Lomnici nad Popelkou.
 
 
Soutěžní snímky postupující do celorepublikového kola, které se koná 3. a 4. října 2023 v Lomnici nad Popelkou naleznete zde
 
 

    Všechny přihlášené soutěžní snímky pro rok 2024 naleznete zde

 

 

 

Vyhlášení, podmínky a přihlášku do celostátního kola Antifetfest 2023 naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

 

 


Pravidla

 

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

 

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat snímky v každé z kategorií:

 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

 

Technické parametry:

 • Délka snímku max. 10 minut

 • Na začátku a na konci snímku 3 vteřiny černého plátna („black screen“)

 • Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz- jak a kde do filmu větu zařadíte, záleží na vaší kreativitě

 • Obrazový formát 16:9 (preferované rozlišení 720p a 1080p)

 • Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes)

 • Kontejner: .mp4, .mov

 • Audio: AC3 (stereo 2.0)

 • Bitrate max. 20 Mbps

Klaďte prosím důraz na nejlepší možnou obrazovou a zvukovou kvalitu snímku

 

Harmonogram:

 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 29. března 2024 na místně příslušném úřadě města, obce a městské části Praha 1 – Praha 22.
 • Šestý ročník celorepublikového kola - slavnostní promítání a vyhlášení vítězů -  proběhne v říjnu 2024.

Pořadatel 6. ročníku celorepublikového kola: Městská část Praha 12 ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 .

 • Přihlášku a pravidla pro šestý ročník celorepublikového kola naleznete zde

Přadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou platností  pořadatel a současně si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla, případně soutěž bez udání důvodu zrušit.

 


Celostátní kolo

 

Organizátor :

Městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

                                                                

 

Soutěžní snímky postupující do celostátního kola: budou doplněny po vyhlášení krajských kol


Krajská kola


Ke stažení

KE STAŽENÍ

Stáhněte si potřebné dokumenty pro letošní ročník

 

Celorepubliková soutěž

Statut soutěže

 

Vyhlášení a pravidla soutěže

 

Přihláška a podmínky

 

E-workshop

 

 


Historie


KontaktKontaktní osoby pro obvodní kola městských částí Praha 1 - 22 soutěže Antifetfest 2024

Adresář protidrogových koordinátorů městských částí

  

Kontaktní osoba pro celorepublikové kolo soutěže Antifetfest 2024

Ing. Denisa Vildmanová
referentka Agendy MA 21
tel.: +420 244 028 213
vildmanova.denisa@praha12.cz 

 

Marie Vašáková
protidrogová koordinátorka
tel.: +420 244 028 332
vasakova.marie@praha12.cz

 

Zástupce generálního partnera

Ing. Jiří Rohlíček

(ANAFRA s.r.o.)
jiri.rohlicek@anafra.cz

 

Antifetfest na Facebooku

 

GENERÁLNÍ PARTNER:

 

 

 

SPONZOŘI: